S. 1-504 Dossierfiche K. 49-850

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juli-september 1996)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

radioactief afval
fraude
toepassing van het EU-recht
energiebeleid
telecommunicatie
cacao
richtlijn (EU)
economisch beleid
suikerwaren
vervoer van gevaarlijke stoffen
Uniedouanevervoer
trans-Europees netwerk
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-504/1 1-504/1 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/1996
K. 49-850/2 Conclusies voorgelegd aan plenaire vergadering 26/3/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
11/12/1996   Aanleggen dossier Doc. 1-504/1 1-504/1 (PDF)
20/3/1997   Bespreking en aanneming van conclusies (Kamer)
Handelingen, p. 5197-5198
Doc. K. 49-850/2
20/3/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving