S. 1-501 Dossierfiche K. 49-833

Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet
Didier Reynders   Patrick Dewael   Louis Michel   Herman De Croo  

grondwet
hogere rechtspraak
minister
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gerechtelijke vervolging
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-833/1 Voorstel van bijzondere wet 12/12/1996
K. 49-833/2 Advies van de Raad van State 13/12/1996
K. 49-833/3 Amendementen 13/12/1996
1-501/1 1-501/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/1996
K. 49-833/4 Verslag namens de commissie 16/12/1996
K. 49-833/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/1996
K. 49-833/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/1996
1-501/2 1-501/2 (PDF) Amendementen 16/1/1997
1-501/3 1-501/3 (PDF) Amendementen 23/1/1997
1-501/4 A 1-501/4 A (PDF) Bijlage 28/1/1997
1-501/4 1-501/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/1997
1-501/5 1-501/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/1/1997
1-501/6 1-501/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/1/1997
K. 49-833/7 Ontwerp overgezonden door de Senaat 31/1/1997
K. 49-833/8 Amendementen 5/2/1997
K. 49-833/9 Verslag namens de commissie 13/2/1997
K. 49-833/10 Tekst verbeterd in plenaire vergadering 20/2/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/12/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-833/1
16/12/1996   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-833/5
16/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4448-4449
16/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+123/-16/o1)
Handelingen, p. 4452
Doc. K. 49-833/6
16/12/1996   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-501/1 1-501/1 (PDF)
16/12/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
30/1/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-501/6 1-501/6 (PDF)
30/1/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-501/6 1-501/6 (PDF)
30/1/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-501/6 1-501/6 (PDF)
30/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-90 Hand. 1-90 (PDF)
30/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+57/-8/o0)
Handelingen, p. 2376
Hand. 1-90 Hand. 1-90 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/12/1996   Verzending naar commissie
16/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/1/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-501/2 1-501/2 (PDF)
16/1/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-501/2 1-501/2 (PDF)
16/1/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-501/2 1-501/2 (PDF)
16/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/1/1997   Inleidende uiteenzetting
de Eerste Minister
16/1/1997   Bespreking
23/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/1/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-501/3 1-501/3 (PDF)
23/1/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-501/3 1-501/3 (PDF)
23/1/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-501/3 1-501/3 (PDF)
23/1/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-501/3 1-501/3 (PDF)
23/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
23/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-1/o1)
23/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
28/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Vandenberghe wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-501/4 1-501/4 (PDF)
28/1/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Doc. 1-501/5 1-501/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
31/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-833/7
13/2/1997   Commissieverslag Doc. K. 49-833/9
20/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4926-4927 + p. 4955
20/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-15/o0)
Verbeterd (Handelingen, p.4956)
Doc. K. 49-833/10
20/2/1997   Aanneming zonder amendering
20/2/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 16/12/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 30/1/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/1/1997, 23/1/1997, 28/1/1997
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 20/2/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/1997 1/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving