S. 1-500 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
Hugo Vandenberghe    Andrť Bourgeois    Marc Olivier   

belasting van natuurlijke personen
gehuwde persoon
belastingaftrek
cumulatie van inkomsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-500/1 1-500/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/12/1996
                                      
Chronologie
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/1/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/1997   Indiening voorstel Doc. 1-500/1 1-500/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/1/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
13/12/1997   Indiening voorstel
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving