S. 1-497 Dossierfiche K. 49-831

De Intergouvernementele Conferentie van 1996

Aanbevelingen aan de Regering met het oog op de Europese Raad van Dublin op 13 en 14 december 1996
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Verdrag betreffende de Europese Unie
intergouvernementele conferentie (EU)
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-497/1 1-497/1 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 11/12/1996
1-497/2 1-497/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 11/12/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
11/12/1996   Aanleggen dossier Doc. 1-497/1 1-497/1 (PDF)
11/12/1996   Derde tussentijds verslag
namens het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de heer P. Hatry (S) en mevr. A.Hermans (K)
Doc. 1-497/2 1-497/2 (PDF)
11/12/1996   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving