S. 1-491 Dossierfiche                  

Problematiek van de benoemingen in de rechterlijke macht, alsook in het Arbitragehof en in de Raad van State

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
depolitisering
administratieve rechtspraak
magistraat
benoemingsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-491/1 1-491/1 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
24/10/1996   Aanleggen dossier
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/10/1996   Verzending naar commissie
7/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1996   Inleidende uiteenzetting
de Eerste Minister
7/11/1996   Bespreking
28/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1996   Bespreking
28/11/1996   Aanneming voorstel van aanbeveling
met 10 stemmen tegen 2
28/11/1996   Goedkeuring verslag
Het vertrouwen wordt geschonken aan de rappproteur voor een mondeling verslag aan het Bureau en voor het opstellen van dit verslag
Doc. 1-491/1 1-491/1 (PDF)
28/11/1996   Einde behandeling
28/11/1996   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/11/1996, 28/11/1996

Kruispuntbank van de wetgeving