S. 1-49 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 41 van de Grondwet
Wim Verreycken   

gemeente
herziening van de grondwet
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-49/1 1-49/1 (PDF) Voorstel 7/7/1995
1-49/2 1-49/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-49/1 1-49/1 (PDF)
7/7/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
8/5/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-43 Hand. 1-43 (PDF)
9/5/1996   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 1-44 Hand. 1-44 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/7/1995   Verzending naar commissie
31/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
31/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
31/1/1996   Inleidende uiteenzetting
31/1/1996   Bespreking
27/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
27/3/1996   Bespreking
4/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/4/1996   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+1/-12/o0)
4/4/1996   Beslissing schriftelijk verslag
30/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/4/1996   Goedkeuring verslag
Het veslag is eenparig goedgekeurd.
Doc. 1-185/3 1-185/3 (PDF)
9/5/1996   Klasseren als verworpen
S 1-185
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 8/5/1996, 9/5/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 31/1/1996, 27/3/1996, 4/4/1996, 30/4/1996

Kruispuntbank van de wetgeving