S. 1-489 Dossierfiche K. 49-889

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :

1° Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten;

2° Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 16 mei 1994, tot wijziging van het Protocol van Ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van het Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten
Regering J.-L. Dehaene II  

Duitsland
NAVO
troepenstationering
ratificatie van een overeenkomst
multinationale strijdmacht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-489/1 1-489/1 (PDF) Wetsontwerp 3/12/1996
1-489/2 1-489/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1996
1-489/3 1-489/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/1996
K. 49-889/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/1/1997
K. 49-889/2 Verslag namens de commissie 7/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/12/1996   Indiening ontwerp
3/12/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
15/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-85 Hand. 1-85 (PDF)
16/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o2)
Handelingen, p. 2297
Hand. 1-86 Hand. 1-86 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/12/1996   Verzending naar commissie
18/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
18/12/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-489/2 1-489/2 (PDF)
18/12/1996   Vertrouwen rapporteur
18/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-489/3 1-489/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-889/1
12/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5111-5112
13/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o12)
Handelingen, p. 5145
13/3/1997   Aanneming zonder amendering
13/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/1998   Bekendmaking (25481-25504)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 15/1/1997, 16/1/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 18/12/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 12/3/1997, 13/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/12/1997 8/8/1998, blz 25481-25504