S. 1-487 Dossierfiche K. 49-888

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten en met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 juni 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

NAVO
Partners voor de vrede
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-487/1 1-487/1 (PDF) Wetsontwerp 2/12/1996
1-487/2 1-487/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1996
1-487/3 1-487/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/1996
K. 49-888/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/12/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-487/1 1-487/1 (PDF)
2/12/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
15/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-85 Hand. 1-85 (PDF)
16/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o6)
Handelingen, p. 2296
Hand. 1-86 Hand. 1-86 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/12/1996   Verzending naar commissie
18/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
18/12/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-487/2 1-487/2 (PDF)
18/12/1996   Vertrouwen rapporteur
18/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-487/3 1-487/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-888/1
5/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5050
6/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o22)
Handelingen, p. 5099
6/3/1997   Aanneming zonder amendering
6/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
13/2/1998   Bekendmaking (4145-4149)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 15/1/1997, 16/1/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/12/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 5/3/1997, 6/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/8/1997 13/2/1998 , blz 4145-4149

Kruispuntbank van de wetgeving