S. 1-486 Dossierfiche K. 49-785

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
Regering J.-L. Dehaene II  

vergoeding
geweld
slachtoffer
lichamelijk geweld
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-785/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/1996
1-486/1 1-486/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/11/1996
1-486/2 1-486/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/1997
1-486/3 1-486/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/10/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-726/1
24/10/1996   Beslissing POC
Wetsontwerp 49-726 wordt gesplitst (procedure artikel 77 : 49-785 en procedure artikel 78 : 49-726)
Doc. 1-82/11 1-82/11 (PDF)
27/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4045-4053
28/11/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+133/-10/o0)
Handelingen, p. 4094
Doc. K. 49-785/1
28/11/1996   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-486/1 1-486/1 (PDF)
29/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
6/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
6/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-91 Hand. 1-91 (PDF)
6/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0)
Handelingen, p. 2405
Hand. 1-91 Hand. 1-91 (PDF)
  Commissie: Justitie
29/11/1996   Verzending naar commissie
7/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris
7/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
7/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
28/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Bourgeois wordt eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 1-486/2 1-486/2 (PDF)
28/1/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-486/3 1-486/3 (PDF)
6/2/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
11/9/1997   Bekendmaking (23472)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/11/1996, 28/11/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 6/2/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/1/1997, 28/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/1997 11/9/1997 , blz 23472

Kruispuntbank van de wetgeving