S. 1-485 Dossierfiche K. 49-688

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring
Marcel Bartholomeeussen   Renaat Landuyt   Suzette Verhoeven  

vleesindustrie
heffing bij invoer
vlees
Instituut voor Veterinaire Keuring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-688/1 Wetsvoorstel 17/9/1996
K. 49-688/2 Amendement 5/11/1996
K. 49-688/3 Verslag namens de commissie 21/11/1996
K. 49-688/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 28/11/1996
1-485/1 1-485/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/11/1996
1-485/2 1-485/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/9/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-688/1
3/10/1996   Inoverwegingneming
27/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4057
28/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+142/-0/o1)
Handelingen, p. 4097 - legistieke correctie
Doc. K. 49-688/4
28/11/1996   Aanneming zonder amendering
29/11/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-485/1 1-485/1 (PDF)
17/12/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-485/2 1-485/2 (PDF)
17/12/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
22/1/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/11/1996, 28/11/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/11/1996 15 16/12/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/1996 0 16/12/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/1996 22/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving