S. 1-484 Dossierfiche K. 49-703

Wetsontwerp tot oprichting van een Centrale commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet-voldane eisen van de oudstrijders en de oorlogsslachtoffers in functie van de budgettaire middelen
Regering J.-L. Dehaene II  

oorlogsslachtoffer
oud-strijder
vergoedingspensioen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-703/1 Wetsontwerp 3/10/1996
K. 49-703/2 Verslag namens de commissie 21/11/1996
K. 49-703/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/1996
1-484/1 1-484/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/11/1996
1-484/2 1-484/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/10/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-703/1
27/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4039-4045
28/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o18)
Handelingen, p. 4096
Doc. K. 49-703/3
28/11/1996   Aanneming zonder amendering
29/11/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-484/1 1-484/1 (PDF)
17/12/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-484/2 1-484/2 (PDF)
17/12/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/11/1996, 28/11/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/11/1996 15 16/12/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/1996 0 16/12/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/1996 31/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving