S. 1-483 Dossierfiche K. 49-680

Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien aan de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, (TRIPs) bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie
Regering J.-L. Dehaene II  

Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
octrooi
Wereldhandelsorganisatie
intellectuele eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-680/1 Wetsontwerp 7/8/1996
K. 49-680/2 Verslag namens de commissie 21/11/1996
K. 49-680/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 28/11/1996
1-483/1 1-483/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/11/1996
1-483/2 1-483/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/8/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-680/1
27/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4045
28/11/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-680/3
28/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 4096
Doc. K. 49-680/3
28/11/1996   Aanneming zonder amendering
29/11/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-483/1 1-483/1 (PDF)
17/12/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-483/2 1-483/2 (PDF)
17/12/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/1/1997   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/1997   Bekendmaking (7890)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/11/1996, 28/11/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/11/1996 15 16/12/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/1996 0 16/12/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/1997 4/4/1997 , blz 7890

Kruispuntbank van de wetgeving