S. 1-482 Dossierfiche K. 49-900

Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, Bijlagen I tot X, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

associatieovereenkomst (EU)
Europese Unie
Estland
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-482/1 1-482/1 (PDF) Wetsontwerp 28/11/1996
1-482/2 1-482/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1996
1-482/3 1-482/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/1996
K. 49-900/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/11/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-482/1 1-482/1 (PDF)
28/11/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
23/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-88 Hand. 1-88 (PDF)
23/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o5)
Handelingen, p. 2339
Hand. 1-88 Hand. 1-88 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
28/11/1996   Verzending naar commissie
18/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
18/12/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-482/2 1-482/2 (PDF)
18/12/1996   Vertrouwen rapporteur
18/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-482/3 1-482/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-900/1
5/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5051
6/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o9)
Handelingen, p. 5099
6/3/1997   Aanneming zonder amendering
6/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
12/10/2000   Bekendmaking (34574-34575 + bijlage/supplément p.1-304)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/1/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 18/12/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 5/3/1997, 6/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/1997 12/10/2000 , blz 34574-34575 + bijlage/supplément p.1-304

Kruispuntbank van de wetgeving