S. 1-480 Dossierfiche K. 49-784

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari - juni 1996)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

grensoverschrijdende samenwerking
douane
drinkwater
snelvervoer
Europese Commissie
BTW-tarief
vervoer binnen de EU
duurzame ontwikkeling
landen in Midden- en Oost-Europa
richtlijn (EU)
wapenindustrie
fraude ten nadele van de EU
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-480/1 1-480/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/11/1996
K. 49-784/2 Besluiten van het Adviescomité 26/3/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
26/11/1996   Aanleggen dossier Doc. 1-480/1 1-480/1 (PDF)
20/3/1997   Stemming over de conclusies (Kamer)
Handelingen, p. 5197-5198
Doc. K. 49-784/2
20/3/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving