S. 1-479 Dossierfiche K. 49-557

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective
Regering J.-L. Dehaene II  

beroepsorganisatie
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-557/1 Wetsontwerp 29/4/1996
K. 49-557/2 Amendementen 3/7/1996
K. 49-557/3 Amendementen 23/10/1996
K. 49-557/4 Verslag namens de commissie 13/11/1996
K. 49-557/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/11/1996
K. 49-557/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/11/1996
1-479/1 1-479/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/11/1996
1-479/2 1-479/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 10/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/4/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-557/1
21/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4009-4010
21/11/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+107/-0/o31)
Handelingen, p. 4014
Doc. K. 49-557/6
21/11/1996   Aanneming na amendering
22/11/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-479/1 1-479/1 (PDF)
10/12/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-479/2 1-479/2 (PDF)
10/12/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
14/2/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/11/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/11/1996 15 9/12/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/11/1996 0 9/12/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/1996 14/2/1997

Kruispuntbank van de wetgeving