S. 1-477 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek
Fred Erdman   

parlementair onderzoek
enquêtecommissie
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-477/1 1-477/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 14/11/1996
1-477/2 1-477/2 (PDF) Amendementen 27/11/1996
1-477/3 1-477/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/1996
1-477/4 1-477/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 19/12/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
14/11/1996   Indiening voorstel Doc. 1-477/1 1-477/1 (PDF)
21/11/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
21/11/1996   Verzending naar Bureau
27/11/1996   Indiening amendement 1
door de heer Foret
Doc. 1-477/2 1-477/2 (PDF)
27/11/1996   Indiening amendement 2
door de heren Lallemand, Mahoux en Vandenberghe
Doc. 1-477/2 1-477/2 (PDF)
27/11/1996   Indiening amendement 3
door de heer Erdman
Doc. 1-477/2 1-477/2 (PDF)
27/11/1996   Indiening amendement 4
door de heer Foret
Doc. 1-477/2 1-477/2 (PDF)
27/11/1996   Inschrijving agenda bureau
27/11/1996   Bespreking
19/12/1996   Inschrijving agenda bureau
19/12/1996   Bespreking
19/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
19/12/1996   Stemming Doc. 1-477/3 1-477/3 (PDF)
19/12/1996   Tekst aangenomen door het bureau Doc. 1-477/4 1-477/4 (PDF)
9/1/1997   Einde behandeling
9/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
9/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-84 Hand. 1-84 (PDF)
Doc. 1-477/4 1-477/4 (PDF)
9/1/1997   Aanneming na amendering
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Aangenomen 9/1/1997
Behandeling in Bureau
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving