S. 1-472 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen
Fred Erdman    Roger Lallemand    Andrťe Delcourt-PÍtre    Hugo Coveliers    Claude Desmedt    Bert Anciaux    Nadia Merchiers   

persvrijheid
strafrechtspraak
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-472/1 1-472/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/11/1996
1-472/2 1-472/2 (PDF) Amendement 7/1/1998
1-472/3 1-472/3 (PDF) Amendementen 6/3/1998
1-472/4 1-472/4 (PDF) Advies van de Raad van State 28/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/11/1996   Indiening voorstel Doc. 1-472/1 1-472/1 (PDF)
21/11/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
12/3/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
28/5/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-472/4 1-472/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/11/1996   Verzending naar commissie
7/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
7/1/1998   Bespreking
7/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-472/2 1-472/2 (PDF)
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Niet behandeld
6/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
6/3/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-472/3 1-472/3 (PDF)
7/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1998   Bespreking
7/3/1998   Commissie wenst extern advies: Raad van State
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 7/1/1998, 7/3/1998