S. 1-469 Dossierfiche K. 49-897

Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek TunesiŽ, anderzijds, Bijlagen 1 tot 7, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 17 juli 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

associatieovereenkomst (EU)
Europese Unie
TunesiŽ
ratificatie van een overeenkomst
Unie voor het Middellandse Zeegebied

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-469/1 1-469/1 (PDF) Wetsontwerp 14/11/1996
1-469/2 1-469/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1996
1-469/3 1-469/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/1996
K. 49-897/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/1/1997
K. 49-897/2 Verslag namens de commissie 7/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/11/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-469/1 1-469/1 (PDF)
14/11/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
23/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-88 Hand. 1-88 (PDF)
23/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o9)
Handelingen, p. 2338
Hand. 1-88 Hand. 1-88 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/11/1996   Verzending naar commissie
18/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
18/12/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-469/2 1-469/2 (PDF)
18/12/1996   Vertrouwen rapporteur
18/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-469/3 1-469/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-897/1
7/3/1997   Verslag commissie
de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
Doc. K. 49-897/2
12/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5112
13/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o22)
Handelingen, p. 5145
13/3/1997   Aanneming zonder amendering
13/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/1999   Bekendmaking (41985-42273)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/1/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/12/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 12/3/1997, 13/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/1997 10/11/1999, blz 41985-42273