S. 1-464 Dossierfiche                  

Problematiek van de NMBS

snelvervoer
vervoer per spoor
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-464/1 1-464/1 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
6/11/1996   Aanleggen dossier
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/11/1996   Verzending naar commissie
6/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
6/11/1996   Hoorzitting
Minister van Vervoer, dhr. Forton, directeur-generaal van het Bestuur van het vervoer te land, dhr. Lammertyn, ingenieur van de coŲrdinatiecel voor het H.S.T.-project in BelgiŽ
6/11/1996   Gedachtenwisseling
met elk van de gehoorde personen
6/11/1996   Goedkeuring verslag
bij eenparigheid van de 8 aanwezige leden
Doc. 1-464/1 1-464/1 (PDF)
6/11/1996   Einde behandeling
6/11/1996   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/11/1996

Kruispuntbank van de wetgeving