S. 1-461 Dossierfiche K. 49-735

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
Regering J.-L. Dehaene II  

judiciŽle rechtspraak
rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-735/1 Wetsontwerp 24/10/1996
1-461/1 1-461/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/11/1996
K. 49-735/2 Verslag namens de commissie 18/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/10/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-735/1
7/11/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3893-3895
7/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-1/o0)
Handelingen, p. 3898
7/11/1996   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/11/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-461/1 1-461/1 (PDF)
7/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
14/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 1980
Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/11/1996   Verzending naar commissie
13/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
13/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
13/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
13/11/1996   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
14/11/1996   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
6/12/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 7/11/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 14/11/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 13/11/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/11/1996 6/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving