S. 1-459 Dossierfiche K. 49-869

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

wegvervoer
Belarus
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-459/1 1-459/1 (PDF) Wetsontwerp 31/10/1996
1-459/2 1-459/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/1996
1-459/3 1-459/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/11/1996
K. 49-869/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
31/10/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-459/1 1-459/1 (PDF)
31/10/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
19/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-81 Hand. 1-81 (PDF)
20/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
31/10/1996   Verzending naar commissie
21/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-459/2 1-459/2 (PDF)
21/11/1996   Vertrouwen rapporteur
21/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-459/3 1-459/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-869/1
22/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4710
23/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+139/-0/o0)
Handelingen, p. 4750
23/1/1997   Aanneming zonder amendering
23/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/1/1998   Bekrachtiging en afkondiging
12/8/1998   Bekendmaking (25782-25788)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/12/1996, 20/12/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/1/1997, 23/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/1998 12/8/1998 , blz 25782-25788

Kruispuntbank van de wetgeving