S. 1-458 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek over het Hoog Comité van Toezicht
Jean-Marie Happart   

Centrale Dienst voor bestrijding van corruptie
parlementair onderzoek
enquêtecommissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-458/1 1-458/1 (PDF) Voorstel 31/10/1996
                                      
Chronologie
  Oprichting onderzoekscommissie
31/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-458/1 1-458/1 (PDF)
14/11/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
14/11/1996   Verzending naar commissie
18/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Oprichting onderzoekscommissie Vervallen  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/12/1996

Kruispuntbank van de wetgeving