S. 1-457 Dossierfiche K. 49-775

Wetsontwerp houdende instemming met het Document waarover de partijen bij het Verdrag van 19 november 1990 inzake conventionele strijdkrachten in Europa overeenstemming hebben bereikt, gedaan te Wenen op 31 mei 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

krijgsmacht
Europese bewapeningspolitiek
wapenbeperking
ratificatie van een overeenkomst
Rusland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-457/1 1-457/1 (PDF) Wetsontwerp 28/10/1996
1-457/2 1-457/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/10/1996
1-457/3 1-457/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1996
K. 49-775/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/11/1996
K. 49-775/2 Verslag namens de commissie 18/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/10/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-457/1 1-457/1 (PDF)
28/10/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
14/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-73 Hand. 1-73 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
28/10/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
30/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
30/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-457/2 1-457/2 (PDF)
30/10/1996   Vertrouwen rapporteur
30/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-457/3 1-457/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-775/1
12/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4403
12/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-21/o1)
Handelingen, p. 4414
12/12/1996   Aanneming zonder amendering
12/12/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/1997   Bekendmaking (33425-33430)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 14/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 12/12/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/1997 16/12/1997 , blz 33425-33430

Kruispuntbank van de wetgeving