S. 1-45 Dossierfiche K. 49-2215

Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen
Paul Hatry   

beroepsorganisatie
rechterlijk beroep
beroepsdeontologie
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-45/1 1-45/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/1995
1-45/2 1-45/2 (PDF) Amendement 20/6/1996
1-45/3 1-45/3 (PDF) Amendementen 10/3/1999
1-45/4 1-45/4 (PDF) Amendementen 15/4/1999
1-45/5 1-45/5 (PDF) Amendementen 21/4/1999
1-45/6 1-45/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/1999
1-45/7 1-45/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1999
1-45/8 1-45/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/4/1999
K. 49-2215/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-45/1 1-45/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Justitie
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
27/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
Doc. 1-45/8 1-45/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/7/1995   Verzending naar commissie
20/6/1996   Amendement: Am. 1
amendement ter vervanging van het wetsvoorstel in zijn geheel
Doc. 1-45/2 1-45/2 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-45/3 1-45/3 (PDF)
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Goovaerts
16/3/1999   Hoorzitting de heer De Bruyne, voorzitter van de Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen de heer Marchandise, gewezen voorzitter van de Europese Vereniging van Bedrijfsjuristen mevrouw Paelinck, b
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
31/3/1999   Bespreking
15/4/1999   Amendement: Am. 13 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
15/4/1999   Amendement: Am. 14 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
15/4/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
15/4/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
15/4/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
15/4/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
15/4/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-45/4 1-45/4 (PDF)
21/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-45/5 1-45/5 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 21 Doc. 1-45/5 1-45/5 (PDF)
21/4/1999   Bespreking
21/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-45/6 1-45/6 (PDF)
21/4/1999   Vertrouwen rapporteur
21/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-45/7 1-45/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2215/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie doc. 50-385
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 27/4/1999, 29/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999, 31/3/1999, 21/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving