S. 1-445 Dossierfiche K. 49-890

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie
Lydia Maximus    Jacques Santkin    Alain Destexhe    Andrée Delcourt-Pêtre    Bert Anciaux    Martine Dardenne   

ziekenhuis
paramedisch beroep
klinische biologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-445/1 1-445/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/10/1996
1-445/2 1-445/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1996
1-445/3 1-445/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/1996
1-445/4 1-445/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 16/1/1997
K. 49-890/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-445/1 1-445/1 (PDF)
24/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
24/10/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
15/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-85 Hand. 1-85 (PDF)
16/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+69/-0/o0)
Handelingen, p. 2298
Hand. 1-86 Hand. 1-86 (PDF)
Doc. 1-445/4 1-445/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/10/1996   Verzending naar commissie
18/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-445/2 1-445/2 (PDF)
18/12/1996   Vertrouwen rapporteur
18/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-445/3 1-445/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
20/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-890/1
5/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5037
6/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o0)
Handelingen, p. 5096
6/3/1997   Aanneming zonder amendering
6/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1997   Bekendmaking (34153)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 15/1/1997, 16/1/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 18/12/1996
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 5/3/1997, 6/3/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 21/1/1997 60 15/4/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/1997 18/12/1997 , blz 34153

Kruispuntbank van de wetgeving