S. 1-441 Dossierfiche K. 49-266

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 79, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
Antoine Duquesne  

judiciŽle rechtspraak
rechter
strafrechtspraak
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-266/1 Wetsvoorstel 23/11/1995
K. 49-266/2 Amendement 4/7/1996
K. 49-266/3 Amendementen 17/7/1996
K. 49-266/4 Verslag namens de commissie 1/8/1996
K. 49-266/5 Tekst aangenomen door de commissie 1/8/1996
1-441/1 1-441/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/10/1996
1-441/2 1-441/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/1997
1-441/3 1-441/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/11/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-266/1
1/8/1996   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-266/5
8/10/1996   Bespreking
10/10/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering
10/10/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd
10/10/1996   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/10/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-441/1 1-441/1 (PDF)
10/10/1996   Verzending naar commissie: Justitie
9/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
9/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-84 Hand. 1-84 (PDF)
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-84 Hand. 1-84 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/10/1996   Verzending naar commissie
4/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
4/12/1996   Bespreking
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
10/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
10/12/1996   Beslissing schriftelijk verslag
7/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Bourgeois wordt eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-441/2 1-441/2 (PDF)
7/1/1997   Teskt aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-441/3 1-441/3 (PDF)
9/1/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/1/1997   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 9/1/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 4/12/1996, 10/12/1996, 7/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/1997 15/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving