S. 1-44 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanpassing van de pensioenen van de zelfstandigen aan de evolutie van het algemeen welzijn
Paul Hatry   

pensioenregeling
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-44/1 1-44/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-44/1 1-44/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
11/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
11/10/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Inleidende uiteenzetting
de indiener van het wetsvoorstel
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/10/1995, 25/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving