S. 1-430 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden"
Wim Verreycken   

kind
publieke moraal
censuur
strafrecht
filmproductie
pornografie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-430/1 1-430/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-430/1 1-430/1 (PDF)
17/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/10/1996   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/10/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd