S. 1-43 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties
Paul Hatry   

VN
motie van het Parlement
Taiwan

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-43/1 1-43/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/7/1995
1-43/2 1-43/2 (PDF) Amendement 28/1/1997
1-43/3 1-43/3 (PDF) Amendement 4/12/1997
1-43/4 1-43/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/1998
1-43/5 1-43/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
5/7/1995   Indiening voorstel Stuk 1-43/1 1-43/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Jacqueline Mayence-Goossens
7/11/1995   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het voorstel van resolutie
7/11/1995   Bespreking
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Uitgesteld
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Uitgesteld
30/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/4/1996   Uitgesteld
23/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/5/1996   Bespreking
28/1/1997   Amendement: Am. 1 Stuk 1-43/2 1-43/2 (PDF)
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Uitgesteld
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Uitgesteld
4/12/1997   Amendement: Am. 2 Stuk 1-43/3 1-43/3 (PDF)
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Bespreking
4/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-2/o2)
4/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Uitgesteld
16/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-43/5 1-43/5 (PDF)
16/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Stuk 1-43/4 1-43/4 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/11/1995, 23/5/1996, 4/3/1998, 16/7/1998

Kruispuntbank van de wetgeving