S. 1-428 Dossierfiche K. 49-794

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 7 maart en 12 oktober 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

China
rijbewijs
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-428/1 1-428/1 (PDF) Wetsontwerp 1/10/1996
1-428/2 1-428/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/10/1996
1-428/3 1-428/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1996
K. 49-794/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/1996
K. 49-794/2 Verslag namens de commissie 30/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
1/10/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-428/1 1-428/1 (PDF)
1/10/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
21/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0)
Handelingen, p. 2018
Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
1/10/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
30/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
30/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-428/2 1-428/2 (PDF)
30/10/1996   Vertrouwen rapporteur
30/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-428/3 1-428/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-794/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4591
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-12/o0)
Handelingen, p. 4636
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving