S. 1-424 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder
Bert Anciaux   

rechten van de mens
Verenigde Staten
autochtone bevolking
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-424/1 1-424/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/9/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
27/9/1996   Indiening voorstel Doc. 1-424/1 1-424/1 (PDF)
17/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/10/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving