S. 1-422 Dossierfiche K. 49-792

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, en Bijlagen A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D en E, gedaan te Istanbul op 26 juni 1990
Regering J.-L. Dehaene II  

Werelddouaneorganisatie
douanesamenwerking
tijdelijke invoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-422/1 1-422/1 (PDF) Wetsontwerp 26/9/1996
1-422/2 1-422/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/10/1996
1-422/3 1-422/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1996
K. 49-792/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/9/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-422/1 1-422/1 (PDF)
26/9/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
21/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0)
Handelingen, p. 2018
Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/9/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
30/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
30/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-422/2 1-422/2 (PDF)
30/10/1996   Vertrouwen rapporteur
30/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-422/3 1-422/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-792/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4590
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Handelingen, p. 4635
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/1998   Bekendmaking (3354-3356 + suppl.)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/1997 6/2/1998 , blz 3354-3356 + suppl.

Kruispuntbank van de wetgeving