S. 1-416 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia
Erika Thijs   

handhaving van de vrede
motie van het Parlement
Liberia

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-416/1 1-416/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/9/1996
1-416/2 1-416/2 (PDF) Amendement 30/6/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
13/9/1996   Indiening voorstel Doc. 1-416/1 1-416/1 (PDF)
8/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
8/10/1996   Verzending naar commissie
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
12/6/1997   Bespreking
30/6/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-416/2 1-416/2 (PDF)
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Uitgesteld
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Het voorstel van resolutie zal worden ingetrokken
19/3/1998   Einde behandeling
19/3/1998   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Ingetrokken 19/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/6/1997

Kruispuntbank van de wetgeving