S. 1-413 Dossierfiche K. 49-823

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het Statuut van de Missies en de Vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

Midden- en Oost-Europa
samenwerkingsovereenkomst
NAVO
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-413/1 1-413/1 (PDF) Wetsontwerp 5/9/1996
1-413/2 1-413/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/10/1996
1-413/3 1-413/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1996
K. 49-823/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/9/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-413/1 1-413/1 (PDF)
6/9/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-77 Hand. 1-77 (PDF)
5/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o8)
Handelingen, p. 2080
Hand. 1-77 Hand. 1-77 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
6/9/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
30/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
30/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-413/2 1-413/2 (PDF)
30/10/1996   Vertrouwen rapporteur
30/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-413/3 1-413/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-823/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4593
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o10)
Handelingen, p. 4637
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
21/10/1997   Bekendmaking (27859-27861)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/12/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/3/1997 21/10/1997 , blz 27859-27861

Kruispuntbank van de wetgeving