S. 1-41 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Strafwetboek
Michel Foret    Paul Hatry    Jean Bock   

recht tot betogen
stakingsrecht

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-41/1 1-41/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/7/1995   Indiening voorstel Stuk 1-41/1 1-41/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde Cies Justitie / Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving