S. 1-406 Dossierfiche K. 49-801

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990
Regering J.-L. Dehaene II  

verbeurdverklaring van goederen
witwassen van geld
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
beslag op bezittingen
georganiseerde misdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-406/1 1-406/1 (PDF) Wetsontwerp 30/8/1996
1-406/2 1-406/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/1996
1-406/3 1-406/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/1996
K. 49-801/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/8/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-406/1 1-406/1 (PDF)
3/9/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
28/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
28/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-76 Hand. 1-76 (PDF)
28/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o2)
Handelingen, p. 2040
Hand. 1-76 Hand. 1-76 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/9/1996   Verzending naar commissie
24/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
24/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
24/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
24/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
24/10/1996   Beslissing schriftelijk verslag
19/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr.Willame-Boonen wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-406/2 1-406/2 (PDF)
19/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-406/3 1-406/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-801/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4591
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o0)
Handelingen, p. 4636
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/1998   Bekendmaking (18173-18186)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 28/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/10/1996, 19/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/8/1997 4/6/1998 , blz 18173-18186

Kruispuntbank van de wetgeving