S. 1-404 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel
Wim Verreycken    Joris Van Hauthem   

kinderbescherming
voorwaardelijke invrijheidstelling
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-404/1 1-404/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/8/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/8/1996   Indiening voorstel Doc. 1-404/1 1-404/1 (PDF)
8/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
8/10/1996   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
8/10/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving