S. 1-401 Dossierfiche K. 49-822

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 april 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
India
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-401/1 1-401/1 (PDF) Wetsontwerp 26/7/1996
1-401/2 1-401/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/10/1996
1-401/3 1-401/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1996
K. 49-822/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/7/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-401/1 1-401/1 (PDF)
26/7/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-77 Hand. 1-77 (PDF)
5/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0)
Handelingen, p. 2079
Hand. 1-77 Hand. 1-77 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/7/1996   Verzending naar commissie
30/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
30/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
30/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-401/2 1-401/2 (PDF)
30/10/1996   Vertrouwen rapporteur
30/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-401/3 1-401/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-822/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4592
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o0)
Handelingen, p. 4637
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/1998   Bekendmaking (16797-16814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/12/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/10/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/1997 26/5/1998 , blz 16797-16814

Kruispuntbank van de wetgeving