S. 1-398 Dossierfiche K. 49-788

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk inzake wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Internationaal Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gedaan te Wenen op 23 oktober 1989
Regering J.-L. Dehaene II  

burgerlijke rechtsvordering
Oostenrijk
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
juridische samenwerking
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-398/1 1-398/1 (PDF) Wetsontwerp 26/7/1996
1-398/2 1-398/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/1996
1-398/3 1-398/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/11/1996
K. 49-788/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/7/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-398/1 1-398/1 (PDF)
26/7/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
21/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0)
Handelingen, p. 2018
Hand. 1-75 Hand. 1-75 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
26/7/1996   Verzending naar commissie
24/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
24/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
24/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
24/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
24/10/1996   Beslissing schriftelijk verslag
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr. Willame-Boonen wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-398/2 1-398/2 (PDF)
14/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie
de Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-398/3 1-398/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-788/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4589
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o0)
Handelingen, p. 4633
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
9/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/11/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/10/1996, 14/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving