S. 1-397 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen
José Daras    Roger Lallemand    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Chris Vandenbroeke    Vera Dua   

ambtenaar
minister
afgevaardigde
politiek verlof
statuut van de afgevaardigden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-397/1 1-397/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/7/1996
1-397/2 1-397/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/7/1996   Indiening voorstel Stuk 1-397/1 1-397/1 (PDF)
8/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
8/10/1996   Verzending naar commissie
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
19/2/1997   Bespreking
25/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1997   Bespreking
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1997   Bespreking
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1997   Uitgesteld
18/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1997   Hoorzitting - de heer/M. Colin, secretaris-generaal van de Fédération nationale des Unions des Classes moyennes/secrétaire général de la Fédération nationale des Uniions des Classes moyennes; - de he
18/3/1997   Bespreking
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Bespreking
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie, Dominique Jeanmoye
7/7/1998   Bespreking
7/7/1998   Het wetsvoorstel vervalt
Ingevolge de aanneming van het wetsvoorstel nr. 1-988 vervalt het wetsvoorstel nr. 1-397
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Stuk 1-397/2 1-397/2 (PDF)
16/7/1998   Einde behandeling
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
16/7/1998   Intrekking
16/7/1998   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Ingetrokken 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/2/1997, 25/2/1997, 4/3/1997, 18/3/1997, 25/3/1997, 7/7/1998

Kruispuntbank van de wetgeving