S. 1-396 Dossierfiche K. 49-884

Wetsontwerp houdende instemming met :
1. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
3. de bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
4. het Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comitť,
ondertekend te Brussel op 15 december 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

Verenigd Koninkrijk
vervoer per spoor
Kanaalverbinding
Frankrijk
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-396/1 1-396/1 (PDF) Wetsontwerp 23/7/1996
1-396/2 1-396/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/1996
1-396/3 1-396/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/11/1996
K. 49-884/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/7/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-396/1 1-396/1 (PDF)
23/7/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
20/12/1996   Algemene bespreking Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
9/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-83 Hand. 1-83 (PDF)
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-5/o6)
Handelingen, p. 2235
Hand. 1-84 Hand. 1-84 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/7/1996   Verzending naar commissie
21/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/11/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/11/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-396/2 1-396/2 (PDF)
21/11/1996   Vertrouwen rapporteur
21/11/1996   Tekst aangenomen door de commissie
de Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-396/3 1-396/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-884/1
22/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4710
22/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o12)
Handelingen, p. 4751
22/1/1997   Aanneming zonder amendering
23/1/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/1999   Bekendmaking (8825-8835)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 20/12/1996, 9/1/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/11/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/8/1997 19/3/1999 , blz 8825-8835

Kruispuntbank van de wetgeving