S. 1-381 Dossierfiche                  

Benoeming van 22 effectieve en 22 plaatsvervangende leden van het wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek)

Wervingscollege der magistraten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-381/1 1-381/1 (PDF) Kandidatenlijst 18/7/1996
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
18/7/1996   Aanleggen dossier Doc. 1-381/1 1-381/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving