S. 1-378 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot heroverweging van de "kritische dialoog" tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en Iran
Anne-Marie Lizin   

rechten van de mens
Europese Unie
motie van het Parlement
Iran

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-378/1 1-378/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/7/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
9/7/1996   Indiening voorstel Doc. 1-378/1 1-378/1 (PDF)
24/7/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
24/7/1996   Verzending naar commissie
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Uitgesteld
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving