S. 1-374 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de produkten van dierlijke oorsprong die in veevoer en pluimveevoer worden verwerkt en sedert 1988 al dan niet rechtstreeks uit Groot-BrittanniŽ in BelgiŽ zijn ingevoerd en naar de gevolgen daarvan voor de gezondheid
Jean-Marie Happart    Anne-Marie Lizin    Henri Mouton   

parlementair onderzoek
enquÍtecommissie
Verenigd Koninkrijk
voederen van dieren
volksgezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-374/1 1-374/1 (PDF) Voorstel 8/7/1996
                                      
Chronologie
  Oprichting onderzoekscommissie
8/7/1996   Indiening voorstel Doc. 1-374/1 1-374/1 (PDF)
10/7/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/1996   Verzending naar commissie
22/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Oprichting onderzoekscommissie Vervallen  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/1/1997

Kruispuntbank van de wetgeving