S. 1-373 Dossierfiche K. 49-665

Wetsontwerp houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te Genčve op 22 december 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

telecommunicatie
ratificatie van een overeenkomst
Internationale Telecommunicatie Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-373/1 1-373/1 (PDF) Wetsontwerp 4/7/1996
1-373/2 1-373/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/1996
1-373/3 1-373/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/7/1996
K. 49-665/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
4/7/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-373/1 1-373/1 (PDF)
4/7/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/7/1996   Verzending naar commissie
10/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
10/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
10/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-373/2 1-373/2 (PDF)
10/7/1996   Vertrouwen rapporteur
10/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-373/3 1-373/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-665/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3730
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o11)
Handelingen, p. 3756
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/12/1996   Bekrachtiging en afkondiging
13/11/1999   Bekendmaking (42404-42478)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 10/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/1996 13/11/1999, blz 42404-42478

Kruispuntbank van de wetgeving