S. 1-369 Dossierfiche K. 49-438

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren
Regering J.-L. Dehaene II  

sociale bijdrage
werkgelegenheidsbevordering
jongerenarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-438/1 Wetsontwerp 16/2/1996
K. 49-438/2 Verslag namens de commissie 12/6/1996
K. 49-438/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/1996
1-369/1 1-369/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/6/1996
1-369/2 1-369/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/2/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-438/1
26/6/1996   Bespreking
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-438/3
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
28/6/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-369/1 1-369/1 (PDF)
16/7/1996   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-369/2 1-369/2 (PDF)
16/7/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
9/10/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/6/1996, 27/6/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/6/1996 15 15/7/1996
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/6/1996 0 15/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 9/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving