S. 1-366 Dossierfiche K. 49-670

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Nepal inzake de wederzijdse erkenning van de rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 15 februari 1995 en 21 juni 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

Nepal
rijbewijs
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-366/1 1-366/1 (PDF) Wetsontwerp 25/6/1996
1-366/2 1-366/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/1996
1-366/3 1-366/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/1996
K. 49-670/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
25/6/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-366/1 1-366/1 (PDF)
25/6/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
25/6/1996   Verzending naar commissie
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
4/7/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-366/2 1-366/2 (PDF)
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-366/3 1-366/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-670/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3731
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 3757
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving