S. 1-365 Dossierfiche K. 49-669

Wetsontwerp houdende instemming met het aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting op het inkomen of vermogen, ondertegekend te Brussel op 18 mei 1976
Regering J.-L. Dehaene II  

dubbele belasting
belastingvlucht
Finland
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-365/1 1-365/1 (PDF) Wetsontwerp 24/6/1996
1-365/2 1-365/2 (PDF) Amendement 3/7/1996
1-365/3 1-365/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/1996
1-365/4 1-365/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/1996
K. 49-669/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/6/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-365/1 1-365/1 (PDF)
24/6/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/7/1996   Algemene bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
24/6/1996   Verzending naar commissie
3/7/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-365/2 1-365/2 (PDF)
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
4/7/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-365/3 1-365/3 (PDF)
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-365/4 1-365/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-669/1
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3731
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 3757
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/1998   Bekendmaking (25632-25637)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/7/1996, 18/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/1997 11/8/1998 , blz 25632-25637

Kruispuntbank van de wetgeving