S. 1-360 Dossierfiche K. 49-668

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende herstructurering van het controlemechanisme ingesteld door dat Verdrag, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 11 mei 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Europees Hof voor de rechten van de mens
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-360/1 1-360/1 (PDF) Wetsontwerp 19/6/1996
1-360/2 1-360/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/1996
1-360/3 1-360/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/1996
K. 49-668/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/6/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-360/1 1-360/1 (PDF)
19/6/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-58 Hand. 1-58 (PDF)
18/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-59 Hand. 1-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/6/1996   Verzending naar commissie
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
4/7/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-360/2 1-360/2 (PDF)
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-360/3 1-360/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. 1-360/1 1-360/1 (PDF)
8/10/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3731
10/10/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o13)
Handelingen, p. 3756
10/10/1996   Aanneming zonder amendering
10/10/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/1996   Bekrachtiging en afkondiging
4/7/1997   Bekendmaking (17855)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/1996 4/7/1997 , blz 17855

Kruispuntbank van de wetgeving