S. 1-359 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire testen van China
Paul Staes   

kernproef
motie van het Parlement
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-359/1 1-359/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/6/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
18/6/1996   Indiening voorstel Doc. 1-359/1 1-359/1 (PDF)
27/6/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/6/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving